Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8787 085a
Reposted fromkielka kielka
9103 493a
so true..
Reposted from169cm 169cm
8418 8f53
Reposted fromtowo85 towo85
wszyscy, którzy wierzą w telekinezę niech podniosą moją rękę
Chomik nie lubił odkurzacza, ale po jakimś czasie się wciągnął.
<mizia> biorac pod uwage
<mizia> jakie jest moje samozaparcie
<mizia> postanowilem zmienic jedno slowo w swoim prywatym slowniku
<mizia> od dzisiaj nie bede mowil "zaplanowalem sobie"
<mizia> bede mowil "zazartowalem sobie"
<mizia> np. "Zazartowalem sobie, ze jutro posprzatam mieszkanie"
6017 f63a 500
Reposted byasylopathfadenbsevi
9942 a949
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide
0007 38ee
Reposted fromchocolat chocolat
0073 e53d
Reposted fromhagis hagis
0404 3294 500
co-workers
Reposted fromNeutrum Neutrum
Reposted fromunbekannt unbekannt
4352 a469
Reposted fromparkaboy parkaboy
5360 bfcf
Reposted fromlunainforest lunainforest
5411 90b5
Reposted fromeffic effic
5532 d6b2
Reposted frominspire inspire
5112 3569
Reposted bymile5 mile5
5074 7098
Reposted bywastelandrobxcoxchceszK8badbehavior
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl